Comptes Rendus

2 results

Abdelbasset El Hadrami; Abdelmalek El Idrissi-Tourane; Majida El Hassni; Fouad Daayf; Ismaïl El Hadrami

Comptes Rendus. Biologies, Volume 328 (2005) no. 8 p. 732-744


Abdelaziz Abbad; Mohamed Cherkaoui; Nadia Wahid; Abdelbasset El Hadrami; Abderazzak Benchaabane

Comptes Rendus. Biologies, Volume 327 (2004) no. 4 p. 371-380