Comptes Rendus

2 results

Bartosz Łozowski; Andrzej Kędziorski; Mirosław Nakonieczny; Piotr Łaszczyca

Comptes Rendus. Biologies, Volume 337 (2014) no. 5 p. 325-331


Dominika Stygar; Bogdan Dolezych; Mirosław Nakonieczny; Pawel Migula; Katarzyna Michalczyk; Maria Zaak

Comptes Rendus. Biologies, Volume 333 (2010) no. 10 p. 725-735