Comptes Rendus

1 result

Ayoub Mbarek; Alfonso Fernández; Ahmed Hammami; Fakher Chaari; Fernando Viadero; Mohamed Haddar

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 350 (2022) no. 2 p. 391-411