Comptes Rendus

1 result

El bekkaye Merrimi; Khalid El bikri; Rhali Benamar

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 339 (2011) no. 11 p. 727-742