Comptes Rendus

1 result

Rodrigue Desmorat; Boris Kolev

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 352 (2024) no. 1 p. 169-200