Comptes Rendus

1 result

Boris Desmorat; Rodrigue Desmorat

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 336 (2008) no. 5 p. 448-453