Comptes Rendus

1 result

Rodrigue Desmorat; Boris Desmorat

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 344 (2016) no. 6 p. 402-417