Comptes Rendus

2 results

Rodrigue Desmorat; Boris Kolev

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 352 (2024) no. 1 p. 169-200


Adrien Antonelli; Boris Desmorat; Boris Kolev; Rodrigue Desmorat

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 350 (2022) no. 2 p. 413-430