Comptes Rendus

3 results

Ikumi Asano; Nodoka Harada; Atsushi Nakao; Olivier Evrard; Junta Yanai

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 354 (2022) no. 1 p. 131-140


Olivier Evrard; Roxanne Durand; Atsushi Nakao; J. Patrick Laceby; Irène Lefèvre; Yoshifumi Wakiyama; Seiji Hayashi; Cécile Asanuma-Brice; Olivier Cerdan

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 352 (2020) no. 3 p. 199-211


Hikaru Iwamori; Hitomi Nakamura; Masaki Yoshida; Takashi Nakagawa; Kenta Ueki; Atsushi Nakao; Tatsuji Nishizawa; Satoru Haraguchi

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 351 (2019) no. 2 p. 209-220