Comptes Rendus

3 results

Kwang-Soo Cho; Eun-Heui Han; Sang-Soo Kwak; Ji-Hong Cho; Ju-Seong Im; Su-Young Hong; Hwang-Bae Sohn; Yun-Hee Kim; Shin-Woo Lee

Comptes Rendus. Biologies, Volume 339 (2016) no. 5 p. 207-213


Yun-Hee Kim; Soon Lim; Sim-Hee Han; Jeung Joo Lee; Ki Jung Nam; Jae Cheol Jeong; Haeng-Soon Lee; Sang-Soo Kwak

Comptes Rendus. Biologies, Volume 338 (2015) no. 5 p. 307-313


Young-Min Goo; Eun-Heui Han; Jae Cheol Jeong; Sang-Soo Kwak; Jaeju Yu; Yun-Hee Kim; Mi-Jeong Ahn; Shin-Woo Lee

Comptes Rendus. Biologies, Volume 338 (2015) no. 1 p. 12-20