Comptes Rendus

1 result

A. David V. Brou; Aya Brigitte N’Dri

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 349 (2021) no. 1 p. 43-53