Comptes Rendus

1 result

Magdy A. Ezzat; Ahmed S. El-Karamany; Alaa A. El-Bary; Mohsen A. Fayik

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 341 (2013) no. 7 p. 553-566