Comptes Rendus

1 result

Safa Boudhraa; Alfonso Fernandez del Rincon; Fakher Chaari; Mohamed Haddar; Fernando Viadero

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 349 (2021) no. 2 p. 275-298