Comptes Rendus

5 results

Bartosz Łozowski; Andrzej Kędziorski; Mirosław Nakonieczny; Piotr Łaszczyca

Comptes Rendus. Biologies, Volume 337 (2014) no. 5 p. 325-331


Dominika Stygar; Bogdan Dolezych; Mirosław Nakonieczny; Pawel Migula; Katarzyna Michalczyk; Maria Zaak

Comptes Rendus. Biologies, Volume 333 (2010) no. 10 p. 725-735


Mirosław Nakonieczny; Katarzyna Michalczyk; Andrzej Kędziorski

Comptes Rendus. Biologies, Volume 330 (2007) no. 2 p. 126-134


Mirosław Nakonieczny; Katarzyna Michalczyk; Andrzej Kędziorski

Comptes Rendus. Biologies, Volume 329 (2006) no. 10 p. 765-774


Mirosław Nakonieczny; Andrzej Kędziorski

Comptes Rendus. Biologies, Volume 328 (2005) no. 3 p. 235-242