Comptes Rendus

4 results

Kwang-Soo Cho; Eun-Heui Han; Sang-Soo Kwak; Ji-Hong Cho; Ju-Seong Im; Su-Young Hong; Hwang-Bae Sohn; Yun-Hee Kim; Shin-Woo Lee

Comptes Rendus. Biologies, Volume 339 (2016) no. 5 p. 207-213


Young-Min Goo; Eun-Heui Han; Jae Cheol Jeong; Sang-Soo Kwak; Jaeju Yu; Yun-Hee Kim; Mi-Jeong Ahn; Shin-Woo Lee

Comptes Rendus. Biologies, Volume 338 (2015) no. 1 p. 12-20


Young-Min Goo; Tae-Won Kim; Min-Kyung Lee; Shin-Woo Lee

Comptes Rendus. Biologies, Volume 336 (2013) no. 9 p. 433-439


Tae-Won Kim; Young-Min Goo; Cheol-Ho Lee; Byung-Hyun Lee; Jung-Myung Bae; Shin-Woo Lee

Comptes Rendus. Biologies, Volume 332 (2009) no. 10 p. 876-885