Comptes Rendus

2 results

Aihua Fan; Lingmin Liao; Yue Fei Wang; Dan Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 344 (2007) p. 219-224


Ai-Hua Fan; Ming-Tian Li; Jia-Yan Yao; Dan Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 342 (2006) p. 129-134