Comptes Rendus

1 result

Francesco Marotti de Sciarra; Marko Canadija; Raffaele Barretta

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 343 (2015) no. 4 p. 289-300