Comptes Rendus

11 results

Wei Lin; Fei Liu; Yin Wang; Lingtong Meng; Michel Faure; Yang Chu; Vuong Van Nguyen; Qinying Wu; Wei Wei; Hoai Luong Thi Thu; Tich Van Vu

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 356 (2024) no. 2 p. 115-136


Michel Faure; Olivier Fabbri; Jacky Ferrière; Laurent Jolivet; Sylvie Leroy

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 356 (2024) no. 2 p. 1-6


Saskia Erdmann; Rucheng Wang; Fangfang Huang; Bruno Scaillet; Kai Zhao; Hongsheng Liu; Yan Chen; Michel Faure

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 351 (2019) no. 8 p. 551-561


Michel Faure; Wei Lin; Yang Chu; Claude Lepvrier

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 348 (2016) no. 1 p. 5-14


Michel Faure; Jean-Marc Lardeaux; Patrick Ledru

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 341 (2009) no. 2 p. 202-213


Liangshu Shu; Michel Faure; Bo Wang; Xinmin Zhou; Biao Song

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 340 (2008) no. 2 p. 151-165


Michel Faure; Wei Lin; Patrick Monié; Sébastien Meffre

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 340 (2008) no. 2 p. 139-150


Wei Lin; Michel Faure; Sébastien Nomade; Qinghua Shang; Paul Randall Renne

Comptes Rendus. Géoscience, Volume 340 (2008) no. 2 p. 190-201