Comptes Rendus

2 results

Frédérique Charles; Bruno Després; Ruiyang Dai; Sever A. Hirstoaga

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 351 (2023) no. 1 p. 307-329


Bruno Després; Constant Mazeran

Comptes Rendus. Mécanique, Volume 331 (2003) no. 7 p. 475-480