Comptes Rendus

4 results

Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 352 (2014) no. 2 p. 137-141


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 351 (2013) no. 3 p. 111-114


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 350 (2012) no. 15 p. 753-756


Qiʼan Guan; Xiangyu Zhou; Langfeng Zhu

Comptes Rendus. Mathématique, Volume 349 (2011) no. 13 p. 797-800