Comptes Rendus

9 results

Anna Masek; Ewa Chrzescijanska; Marian Zaborski; Malgorzata Piotrowska

Comptes Rendus. Chimie, Volume 17 (2014) no. 11 p. 1116-1127


Anna Masek; Marian Zaborski; Malgorzata Piotrowska

Comptes Rendus. Chimie, Volume 17 (2014) no. 11 p. 1128-1135


Anna Masek; Marian Zaborski

Comptes Rendus. Chimie, Volume 17 (2014) no. 9 p. 944-951


Anna Masek; Ewa Chrzescijanska; Marian Zaborski

Comptes Rendus. Chimie, Volume 16 (2013) no. 11 p. 990-996


Anna Masek; Ewa Chrzescijanska; Marian Zaborski; Magdalena Maciejewska

Comptes Rendus. Chimie, Volume 15 (2012) no. 6 p. 524-529


Anna Masek; Marian Zaborski; Anna Kosmalska; Ewa Chrzescijanska

Comptes Rendus. Chimie, Volume 15 (2012) no. 4 p. 331-335


Magdalena Maciejewska; Marian Zaborski; Alicja Krzywania-Kaliszewska

Comptes Rendus. Chimie, Volume 15 (2012) no. 5 p. 414-423


Anna Masek; Ewa Chrzescijanska; Anna Kosmalska; Marian Zaborski

Comptes Rendus. Chimie, Volume 15 (2012) no. 5 p. 424-427


Anna Masek; Marian Zaborski; Anna Kosmalska

Comptes Rendus. Chimie, Volume 14 (2011) no. 5 p. 483-488